บริษัท เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

   ที่อยู่ : 2/1 ซอยคู้บอน 25 แยก 4 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230   HotLine : 08-1935-8520,08-9202-5257
Customer Service : 0-2949-4590,0-2949-4570, 0-2949-4592
 

     E-mail : info9asc@gmail.com, k.karngroup@gmail.com
     Line ID: 0892025257