งานตัดคอนกรีต

านตัดคอนกรีต
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด wall Saw

     งานตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเครื่องไฮดรอลิค wall Saw ซึ่งสามารถตัดได้เรียบ , สะดวก รวดเร็ว, ปลอดภัย ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร

งานตัดพื้นคอนกรีตด้วยรถอัตโนมัติ

     งานตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยรถตัด สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานตัดถนน พื้นในและนอกอาคารเสร็จรวดเร็วราคาประหยัดสามารถตัดได้ลึก 35 ซม.

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพรช Wire saw

     งานตัดคอนกรีตเครื่องไฮดรอลิคโซ่เพรช สามารถตัดชิ้นงานได้ทุกขนาดตามความต้องการ และเสร็จในเวลารวดเร็ว เหมาะสำหรับงานรื้อถอน ที่ไม่ต้องการมีเสียงดังรบกวน เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่นรื้อถอนแท่นคอนกรีต ฐานรากคอนกรีต ตอม่อ, เสา, และคาน